Goede onderwijshuisvesting is belangrijk voor Haaksbergen. De huidige lokaties van Het Assink zijn sterk verouderd. Om deze reden is afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Onderzocht is welke lokaties in Haaksbergen geschikt zijn om een school te bouwen. Hierbij is rekening gehouden met de onderwijsvisie van de school en de mogelijkheden van samenwerking met bedrijfsleven en sportverenigingen. Eén van de lokaties die in beeld is, is ons eigen sportpark De Greune. Het college heeft het bestuur daarover, overigens onder embargo, tijdig geïnformeerd.

De gemeente en het bestuur van Bon Boys hebben dus goed contact met elkaar over dit onderwerp. De verwachting is dat er richting november 2024 een definitieve keuze gemaakt gaat worden m.b.t. de plek waar de nieuwe school gaat komen. Om tot die keuze te komen, zal uitvoerig onderzoek nodig zijn.

We willen via dit bericht nadrukkelijk bevestigen dat van een verhuizing van Bon Boys GEEN enkele sprake is. Sportpark De Greune aan de Kolenbranderweg is en blijft de thuishaven van Bon Boys en Het Ontmoetingspark De Greune.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Mochten er tussentijds vragen zijn, deze beantwoorden we met alle plezier. Jullie weten ons te vinden.

Bestuur SV Bon Boys