• Parkeerbeleid fietsen en bromfietsen

  Het parkeren van fietsen en bromfietsen bij onze vereniging vergt enige discipline.. Het ledenaantal heeft kennelijk ook bepaalde nadelen, zoals in deze het parkeren van fietsen en bromfietsen.

  VERBODEN is het om fietsen te stallen op het gele voetgangerspad en voor of achter de slagboom. De mogelijkheid moet blijven om met brandweer- of ziekenauto en bevoorrading de kantine aan de keukenkant te kunnen bereiken.

  fietsen parkeren

                                                                        

  Fietsen / bromfietsen die daar wel geplaatst worden lopen de kans verplaatst te worden naar elders! Dus schrik dan niet wanneer UW fiets of bromfiets verdwenen is of aan de ketting ligt.

  De rijwielstalling  bestaat uit zgn"" NIETJES""  waar de rijwielen tegenaan  gestald kunnen worden.. .

  De fietsers hebben een eigen in- en uitgang, welke als zodanig is gemarkeerd. De weg langs de kantine is afgesloten voor autoverkeer dmv uitneembare  palen, welke in gevallen van noodzaak kunnen worden verwijdert.  Aan de achterzijde bij papieropslag is  een zgn  sluishek geplaatst, waardoor er van die zijde in principe geen (fiets) verkeer meer mogelijk is. 

  Alle bezoekers van onze vereniging moeten vanaf de grote parkeerplaats lopend naar ons clubgebouw. De parkeerplaats die plaats biedt aan ongeveer 140 auo's',  is voorzien van vakindeling , zodat een ieder hun auto  in het betreffende vak kan parkeren en de mogelijk openlaat om de aan- en uitrrij-stroken te kunnen blijven gebruiken.

  PARKEREN IN HET VAK DOET ERGERNISSEN VERMINDEREN.