Als wij slapen of als er overdag geen mensen zijn, dan waakt DZ Beveiliging over ons Sportcomplex De Greune.

Regelmatig wordt er een ronde gedaan om te kijken of alles in orde is, deuren/poorten op slot zijn en er geen oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de velden.

Bon Boys is altijd meer dan gastvrij, maar op sommige momenten zijn we toch echt gesloten. Goed dat we dan samen een oogje in het zeil houden. Belangrijk, maar helaas wel noodzakelijk. We zijn immers zuinig op onze spullen. Jullie toch ook?

Mooi dat onze professionele partner DZ Beveiliging ons daarbij helpt. En tips en adviezen geeft.

Op een veilig en vandalisme-vrij De Greune.