• Sociale Spelregels

  Binnen Bon Boys zijn respect, veiligheid en team de pijlers die maken dat er met plezier gevoetbald kan worden. Het Team Sociale Spelregels denkt mee met en adviseert het bestuur over het positieve beleid binnen de club, maar helpt leden ook bij het oplossen van conflicten op en rondom het veld.

  Incidenten, groot en klein, kunnen bij ons gemeld worden zodat we samen de club blijven waar iedereen met plezier en een veilig gevoel kan sporten.

  Wil je iets kwijt of melden (zoals vandalisme, ongewenst gedrag of een ander incident), spreek één van ons aan of mail socialespelregels@bonboys.nl

  In het Team Sociale Spelregels zitten:

  • Sandra Fianke
  • Judith Kremer
  • Edwin Menzing
  • Edwin Nienhuis
  • Angelique Sanders

  Mocht je een vertrouwensvraag hebben, dan kun je contact opnemen met Esther Diepenmaat of Xander van Pelt, vertrouwenscontactpersonen bij Bon Boys. Mailadres: vertrouwenscontactpersoon@bonboys.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken op de pagina van de vertrouwenscontactpersonen (bonboys.nl/vertrouwenscontactpersonen).

 • De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  De verklaring omtrent gedrag is de laatste jaren nogal in het nieuws geweest als gevolg van een aantal ongewenste voorvallen bij o.a. sportverenigingen. In de media is hier uitgebreid aandacht aan besteed. Om onze jongeren bij sv BonBoys een zo veilig mogelijke sportomgeving te bieden zijn ook wij gestart met het aanvragen van de VOG voor alle vrijwilligers bij BonBoys. In eerste instantie hebben we dat gedaan voor het hoofdbestuur. Nu de VOG’s van het bestuur binnen zijn gaan we hier mee verder.

  Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers