Gisterenmiddag bereikte ons het droevige bericht dat Albert de Boer, lid van Verdienste van SV Bon Boys, donderdag 21 maart op 77-jarige leeftijd is overleden.

Albert de Boer was een rasechte Bon Boys man die op vele manieren veel voor onze club heeft betekend. Een actief en zeer betrokken leider (jaarlijks uiteraard een weekend weg). Zelf ook het rood-groen verdedigd in de ‘lagere elftallen’, Daarnaast lid van het jeugdbestuur met daarop volgend lid van het hoofdbestuur. Onder meer technische zaken was onderdeel van zijn portefeuille.

Albert was ook zeer actief als het gaat om ons Sportcomplex De Greune. Jarenlang kartrekker geweest van de accommodatiecommissie. Mede onder zijn verantwoordelijkheid is ons complex geworden tot wat het nu is. Dagelijks plukken we daar de vruchten van.

Een man met een hart van goud (en een vleug rood-groen)! Tot zijn grote spijt moest hij, vanwege afnemende gezondheid, recent de jubileumreceptie missen. Uiteraard viel zijn naam die avond wel regelmatig.

We gaan Albert missen, we zijn hem ontzettend veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn vrouw Helene, kinderen en kleinkinderen alle kracht en sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Bedankt voor alles Albert! Rust zacht.

Bestuur SV Bon Boys